Home Iranian IRGC Pushing Women and Children into its Syrian Militias Iranian IRGC Pushing Women and Children into its Syrian Militias

Iranian IRGC Pushing Women and Children into its Syrian Militias

Muslim woman wearing niqab holds an AK47 during a ceremony in Syria

Iranian IRGC Pushing Women and Children into its Syrian Militias